Cambiamo

advies - coaching - training - ontwikkeling

Individuele coaching

Organisatieadvies

Organisatieadvies

Organisaties maken regelmatig veranderingen door. Om dit proces tot een succes te maken, is het van Organisatieadviesbelang om de achtergrond van de verandering, de richting en het doel helder te bepalen. Het succes van een verandering staat of valt met de wijze van communiceren met de medewerkers. Zorg dat iedereen betrokken blijft en zicht houdt op de relationele en emotionele reacties die een verandering met zich mee kan brengen. Wanneer hier te weinig oog voor is, kan dit het veranderingsproces onbedoeld behoorlijk verstoren.

Veranderen is mensenwerk, zorg dat je dicht bij de mensen staat die het betreft en kijk verder dan alleen dat wat veranderd moet worden!

 

Cambiamo kan onder andere ingezet worden voor:

  • Procesbegeleiding
  • Draagvlak creëren binnen de organisatie 
  • Vsie en Missie bijeenkomsten begeleiden

'In organisaties zie je dat men inhoudelijk vaak goed weet wat men wil. Het blijkt lastigster om dit op een goede manier te communiceren, zodat de teams en individuen ook met deze verandering mee gaan. Mijn kracht ligt in het motiveren van mensen en hen betrekken bij verandering. Daarbij wordt eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd. Door aan te sluiten bij wat leeft in de organiatie zal een verandering eerder tot een succes leiden. Veranderen is mensenwerk!'

 
Cambiamo adviseert organisaties bij hun veranderingsproces en ondersteunt bij de uitvoering.