Cambiamo

advies - coaching - training - ontwikkeling

Individuele coaching

Organisatieadvies

Teamontwikkeling

Hoe haal je het beste uit je team? Om als team beter te kunnen samenwerken en het beste uit iedereen te halen, wil je weten wat de ander motiveert en beweegt. Door werkelijk te weten waar ieders kwaliteiten liggen, kunnen deze goed ingezet worden. Dit wordt gestimuleerd door goed te luisteren naar elkaar en daarmee bedoelen we elkaar horen en de ander echt verstaan!

Cambiamo gaat er van uit dat het belangrijk is om eerst de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen kunt worden.
Vaak nemen we te snel aan dat we de ander begrijpen en vullen dan teveel in voor de ander.
Blijf nieuwsgierig en oordeelloos, dat is het uitgangspunt. Door meer open vragen te stellen en reflectief te luisteren, kom je meer te weten van de kwaliteiten van de anderen binnen het team.

 

 Teamontwikkeling
Cambiamo biedt teambuilding en intervisie.
Cambiamo streeft naar een optimale samenwerking en professionalisering
van teams. Het uitgangspunt is dit te bereiken door de onderlinge
betrokkenheid binnen het team te stimuleren.
In iedere teamcoaching richten we ons op communicatie, kwaliteit,
eigen verantwoordelijkheid, openheid en resultaat.

 

 
Cambiamo gaat uit van empathische betrokkenheid en gezonde zakelijkheid!